Information på svenska

Jönköpingi

Hungária

Egyesület

Ungerska Föreningen i Jönköping

Aktuella evenemang, se programok

Medlemskap

 

Vi ser fram emot att se dig/er som medlemmar i föreningen.

 

Genom att belata in årsavgiften på 200:-/ familj eller

100:-/person så kan du/ni bli medlemmar i föreningen.

 

Avgiften betalas in på nedan angiven

PlusGiro konto, vänligen skriv namn vid inbetalning som meddelande.

 

PlusGirot 61 24 40-8

Ungerska Föreningen i Jönköping

"Barn-undomsverksamhet"

 

Pyssel sång och dans.

Vi välkomnar stora som små till verksamhet för

barn och ungdommar. Vi träffas varannan lördag.

Plats och Tid:

SVUX lokaler

Huskvarnavägen 40, Jönköping

Kl. 10:00-12:00

Kostnad: Gratis för medlemmar annars 30:-/barn

Vi skickar ut aktuella program via e-post och facebook.

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Ordförande:

Bónis Gabriella

gabibonis@hotmail.com

Kassör:

Bónis Beáta

Styrelseledamot:

Zsofia Lindström

Revisor:

Szabolcs Bihari

 

Medarbetare

Titánia Trombitás stipendiat från Ungern och ledare för barn- och ungdomsverhsamheten

 

Kontakt uppgifter

 

 

Mail: huklubjkp@gmail.com

Webcreator